4 ประเภทรอยแตกร้าวของกระจกรถยนต์


4 ประเภทรอยแตกร้าวของกระจกรถยนต์

Bulls Eye
Star
Half moon
Combination

1. บูลส์อาย (BULL’S EYE)  เป็นรอยแตกรูปทรงวงกลม มีจุดศูนย์กลางการกระแทกที่มองเห็นได้ชัดอยู่ตรงกลางและมีรอยร้าวเป็นวงๆ อยู่รอบๆมัน รอยแตกประเภทนี้สามารถซ่อมแซม ได้ และจะซ่อมแซมได้เนียนสวยงามมากขึ้นหากเข้ารับการซ่อมแซมโดยเร็ว การปล่อยรอยแตกประเภทนี้ทิ้งไว้นานๆ อาจทำให้มีฝุ่นผงและน้ำเข้าไปภายในชั้น กระจก ส่งผลให้การทำความสะอาดและซ่อมแซมยากขึ้นและมีผลต่อรอยสมานกระจกในภายหลัง

2. ฮาล์ฟมูน (HALF MOON) เป็นรอยแตกที่คล้ายคลึงกับรอยแตกบูลส์อายแต่แตกร้าวไม่เต็มวง รอยแตกประเภทนี้สามารถซ่อมแซมได้ง่าย เนื่องจากมันแตกร้าวไม่เต็มวงทำให้ผู้ซ่อมแซมสามารถทำความสะอาดและใส่น้ำยา เรซิ่นเข้าไปได้ง่ายกว่า โอกาสที่จะมีรอยร้าวเพิ่มขึ้นจากรอยฮาล์ฟมูนนั้นเป็นไปได้น้อย

3. สตาร์ (STAR) เป็นรอยแตกที่มีรอยร้าวเป็นแฉกๆแยกออกมาจากจุดศูนย์กลางการกระแทก จำนวนแฉกที่ร้าวและความยาวของแฉกจะขึ้นอยู่กับความแรงของการกระแทก รอยร้าวของแฉกโดยทั่วไปมักจะไม่แตกร้าวขึ้นมาถึงผิวด้านบนของกระจกจึงจะเป็น ที่จะต้องให้ช่างผู้ชำนาญการทำการไล่น้ำยาเรซิ่นเข้าไปให้ทั่วถึง รอยแตกประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการซ่อมแซมทันทีเนื่องจากรอยร้าวจากแฉก เหล่านี้จะร้าวยาวเพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดายหากไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างถูก ต้องและทันท่วงที

4. คอมบิเนชั่น (COMBINATION) เป็นรอยแตกที่มีลักษณะของรอยแตกบูลส์อายและรอยแตกสตาร์ผสมรวมกัน และเป็นรอยแตกที่ซ่อมแซมได้ยากกว่า เนื่องจากรอยแตกประเภทนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อกระจกมากที่สุด ซึ่งมีผลต่อการสมานของเนื้อกระจกโดยตรง แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการแตกในรูปแบบของคอมบิเนชั่น สามารถซ่อมแซมให้รอยแตกลบเลือนลงได้ และยังสามารถป้องกันการแตกร้าวเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพหากได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการ