V Kool

V Kool


V Kool

V Kool


SOLITAIRE ENERGY PACKAGE

กลุ่มสินค้าดีที่สุดจาก ฟิล์ม V-KOOLให้คุณสมบัติใส และการกันความร้อนที่ดีเยี่ยม สำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องการสะท้อนรสนิยมของผู้ใช้ ฟิล์ม V-KOOL Solitaire Energy Packageให้แสงสว่างส่องผ่าน 36-73% สามารถป้องกัน รังสีอินฟาเรด 94-98% และค่ากันความร้อนรวมสูงสุด 56-70%

  V-KOOL 70
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
70.0%
ค่าการสะท้อนแสง
8.0 %
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
94.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
55.0%
  V-KOOL 55
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
57.0%
ค่าการสะท้อนแสง
8.6%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
97.7%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
59.6%
  V-KOOL 40
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
43.0%
ค่าการสะท้อนแสง
10.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
98.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
59.6%
  V-KOOL 30
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
35.8%
ค่าการสะท้อนแสง
13.7%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
98.4%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
69.7%

 

OZONE SIGNATURE PACKAGE


กลุ่มสินค้าสำหรับผู้ชอบฟิล์มสีที่หลากหลายและให้ความรู้สึกทันสมัยแต่ยังให้ประสิทธิภาพกันร้อนที่ดี ฟิล์ม V-KOOL Ozone Signature แสงสว่างส่องผ่าน 6-36% สามารถป้องกันรังสีอินฟาเรด 63-82% และค่ากันความร้อนรวม 48-71%

  K 14 บานข้างและหลัง
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
14.0%
ค่าการสะท้อนแสง
17.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
92.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
63.0%
  G 05 บานข้างและหลัง
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
5.0%
ค่าการสะท้อนแสง
12.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
80.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
68.0%
  X 40 บานหน้า
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
39.0%
ค่าการสะท้อนแสง
13.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
85.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
59.0%
  X 25 บานหน้า รองรับ  EasyPass & M-Pass
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
28.0%
ค่าการสะท้อนแสง
13.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
78.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
60.0%
  X 15 บานหน้า
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
17.0%
ค่าการสะท้อนแสง
12.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
87.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
69.0%
  X 05 บานหน้า
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน
64.0%
ค่าการสะท้อนแสง
14.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
83.0%
ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสียูวี
99.0%
ค่าการลดความร้อนรวม
71.0%

ภาพผู้ใช้บริการจริง

ขอขอบคุณทุกเสียงที่ตอบรับ และสนับสนุนกลาสเทคมาตลอด 32 ปี

 

บริการของเรา

กระจกรถยนต์

บริการติดตั้งกระจกรถยนต์โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีบริการมาอย่างยาวนานกว่า 32 ปี

ฟิล์มกรองแสง

บริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่มียี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกได้ตามความต้องการ

ซ่อมกระจกรถยนต์

บริการซ่อมกระจกรถยนต์ มาตรฐานสากล มีใบรับรองจากต่างประเทศ

กระจกโทรศัพท์

ฟิล์มโทรศัพท์/ฟิล์มกระจก/สายชาร์จ